Results for: song

Balane Sivaguru

  Sung by: Premila Manick

Jaya Guru Omkara

  Sung by: Gayatri Rajan

Palani Aandavaa

  Sung by: Gayatri Rajan

Jaya Jaya Jaya Gananayaka

  Sung by: Tarakini Gunasegaran

Ambala Tharasey

  Sung by: Tarakini Gunasegaran

Thiruneer Ennai Kakkum

  Sung by: Tarakini Gunasegaran

Sundara Mukha Shree Gajanana

  Sung by: Padmaja Patel

Thillai Ambala Nataraja

  Sung by: Tarakini Gunasegaran

Naamam Solluvohm

  Sung by: Tarakini Gunasegaran