Vinayaka Ninnu Vina


 • Genre: bhakti-gitam Deity: Ganesha
 • Artists: Manu Kondapi
 • Music Details: Ragam-Hamsadwani | Talam-Adi | Graha-G
 • Original Script

  Vinayaka ninnuvina brochudaku
  Verevarura Vigna Raja
  Anupallavi:
  Anada rakshaka neeve gada
  Ada rimpa nannu brova radha
  Charanam:
  Saraseeruharu dayuda charana
  Satatamu sritha jana sankata harana
  Parama kripa sagara vara suguna
  Palitha jana gopala dasanutha|

  Photo of Gurudeva
  Become more humble. Become more self-effacing. Become more loving and understanding.
  —Gurudeva