Vaikasi Vishakam, 2011 - Vel Muruga

Vaikasi Vishakam, 2011 at Kadavul temple.


Transcript: