Gajavadana Beduve


 • Genre: bhakti-gitam Deity: Ganesha
 • Artists: Manu Kondapi
 • Music Details: Ragam-Hamsadwani | Talam-Adi
 • Original Script

  Gajavadana Beduve Gowri Tanaya
  Trijagavanditana Sujanara Pore Vane
  Pashankushadhara Paramapavitra
  Mooshika Vahana Munijanaprema
  Modadininnaya Padavatoro
  Saduvanditane Aadaradindali
  Sarasijanabhashree Purandharavitalana
  Nirantharanayuvanthe Dayamado

  Photo of Gurudeva
  Saivites all over the world love God Siva. God Siva loves His devotees. For each step the devotee takes toward Siva, Siva takes nine steps toward the devotee.
  —Gurudeva