Bodhinatha Saranam Deva


 • Genre: bhakti-gitam Deity: Guru
 • Artists: Sornumbal Mardemootoo
 • Transliteration

  Bodhinatha saranam deva
  Saiva prabhu saranam deva
  Sundara rupa Veylanswami
  Saranam saranam Satguru Natha
  Bodhinatha saranam deva