Results for: Bhajan

Ekadanta Umasuta

  Sung by: Bhavani Param

Maha Ganapate Namostute

  Sung by: Bhavani Param

Parvati Putra Gajanana

  Sung by: Bhavani Param

Paahi Paahi Gajanana

  Sung by: Bhavani Param

Sri Gananatha Sri Gananatha

  Sung by: Bhavani Param

Ganesha Saranam

  Sung by: Bhavani Param

Hara Hara Sankara

  Sung by: Sivan Batumalai

Hridayeshwara

  Sung by: Sivan Batumalai

"Hrida..." comes before downbeat

Jaya Gangajatadhara

  Sung by: Sivan Batumalai

"Jaya" comes before downbeat