Velava Velava Vel Muruga

  • Genre: bhajan Deity: Muruga
  • Artists: Maragatham Mani
  • Music Details: Ragam-Folk Tune | Talam-Ekam | Sruti-F# | Graha-Pa