Panchamukha Ganapataye

 • Genre: bhajan Deity: Ganesha
 • Artists: Adi Sankara
 • Music Details: | Talam-Adi | Sruti-E | Graha-Sa
 • Transliteration

  Siddhi Vinayaka Panchamukha
  Panchamukha Ganapataye

  Lambodaraaya Panchamukha
  Panchamukha Ganapataye

  Ekadantaaya Panchamukha
  Panchamukha Ganapataye

  Gajavadanaaya Panchamukha
  Panchamukha Ganapataye

  Jnana Vinayaka Panchamukha
  Panchamukha Ganapataye