Nagendra Haraya

 • Genre: bhakti-gitam Deity: Siva
 • Artists: Manu Kondapi
 • Transliteration

  Nagendra haraya Trilochanaya,
  Basmanga ragaya maheswaraya,
  Nithyaya shudhaya digambaraya,
  Tasmai nakaraya namashivaya.

  Mandakini salila chandana charchithaya,
  Nandeeswara pramadha nadha maheswaraya,
  Mandara pushpa bahu pushpa supoojithaya,
  Tasmai makaraya namashivaya.

  Shivaaya gowri vadanara vinda,
  Sooryaya daksha dwara naasakaya,
  Sri neela kantaya vrisha dwajaya,
  Tasmai sikaraya namashivaya.

  Vasishta kumbhodhbhava gowthamadhi.
  Munendra devarchitha shekaraya,
  Chandrarka vaiswanara lochanaya,
  Tasmai vakaraya namashivaya

  Yagnya swaroopaya jada dharaya,
  Pinaka hasthathaya sanathanaya,
  Divyaya devaaya digambaraya,
  Tasmai yakaraya namashivaya.

  Panchaksharamidham punyam,
  Ya padeth Shiva sannidhou,
  Shivaloka mavapnothi,
  Shive na saha modathe .

  Photo of Gurudeva
  You don't discipline yourself to attain the feeling of love. You attain the feeling of love and then you want to discipline yourself because you love the discipline, because it brings more love.
  —Gurudeva