Mooshika Vahana

 • Genre: bhakti-gitam Deity: Ganesha
 • Artists: Manu Kondapi
 • Music Details: | Graha-G
 • Transliteration

  Mooshika Vahana Gajanana Modaka Hasta Gajanana
  Chamara Karna Gajanana Vilambitha Suthra Gajanana
  Vamana Rupa Gajanana Maheshwara Putra Gajanana
  Vigna Vinayaka Gajanana Pada Namaste Gajanana
  Pada Namaste Gajanana Pada Namaste Gajanana

  Photo of Gurudeva
  Accept your karma as your own, as a healing medicine and not a poison.
  —Gurudeva