Jaya Jaya Jaya Gananayaka

 • Genre: bhajan Deity: Ganesha
 • Artists: Bhavani Param
 • Music Details: | Talam-Adi | Sruti-A | Graha-Sa
 • Transliteration

  Jaya jaya jaya gananaayaka jaya jaya vigna vinaashaka

  Jaya subha mangala daayaka vidya buddhi pradaayaka

  gajavadanaa gowri nandana

  Ganga dhara shiva shambho nandana