Daya Karo Bhagavan Sankara

  • Genre: bhajan Deity: Siva
  • Artists: Maragatham Mani
  • Music Details: Ragam-Malahari | Talam-Ekam | Sruti-F# | Graha-Ri