Aum Ganesha Aum

 • Genre: bhajan Deity: Ganesha
 • Artists: Bhavani Param
 • Music Details: | Talam-eka | Sruti-C | Graha-Sa
 • Transliteration

  Aum Ganesha Aum Ganesha Aum Ganesha Aum
  Jaya Ganesha Jaya Ganesha Jaya Ganesha Aum
  Sri Ganesha Sri Ganesha Sri Ganesha Aum
  Siva Ganesha Siva Ganesha Siva Ganesha Aum

  Translation

  Aum Ganesha, Aum Ganesha, Aum Ganesha Aum
  Victory to Ganesha
  (Sri means graciously pretty)
  Siva Ganesha is Ganesha, Son of SIva