Kauai Aadheenam Ganesha Visarjana, 2007
13 / 23

dsc_2521.jpg

 

07/09/15