Kauai Aadheenam Ganesha Visarjana, 2007
12 / 23

dsc_2519.jpg

 

07/09/15