Kauai Aadheenam Ganesha Visarjana, 2007
14 / 23

dsc_2522.jpg

 

07/09/15