Kauai Aadheenam Ganesha Visarjana, 2007
5 / 23

dsc_2499.jpg

Down the pali path to the river

 

07/09/15