Kauai Aadheenam Ganesha Visarjana, 2007
16 / 23

dsc_2524.jpg

 

07/09/15