Kauai Aadheenam Ganesha Visarjana, 2007
3 / 23

dsc_2494.jpg

 

07/09/15