12 Beliefs of Saivism: Maha Gotra Sidha Semaya Hindu Siwa Kangenganin

Maha Gotra Sidha
Semaya Hindu Siwa
Kangenganin
§

1§

Ngenganin Sang Hyang Siwa mina kadi Ida Sang Hyang Widi Wasa (ISWW), sane tanpa tepi, Parama Siwa, sane ngungkulin kala, rupa, tur desa§

2§

Ngenganin Sang Hyang Siwa mina kadi Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane nerbeyang sarining asih, Para Sakti, sane pinaka dasar, sari mautama, kaweruhan sujati, kepradnyanan, lan kerahajengan.§

3§

Ngenganin Sang Hyang Siwa mina kadi Ida Sang Hyang Widi Wasa, sukmaksat urip pinih ageng, Mahadewa, Parameswara, sane ngardining Weda, agama, tur sane ngaryanang, miara, lan mrelina sekancan sane wenten.§

4§

Ngenganin ring Dewa Ganesha, putran Ida Siwa Sakti, ring Ida I range patut mamuja ka pertama, sadereng ngawitin sekancan puja muang karya§

5§

Ngenganin ring Mahedewa Kartika, putran Ida Siwa Sakti, sane mapaice panugrahan anggen ngicalang kapetengan manah.§

6§

Ngenganin indik sarwa urip kekardining olih Sang Hyang Siwa, tur atman sekancan urip pateh sekadi Ida. Inding kapatehan niki, jagi kauningan oleh sarwa uripe, yang tali karma tur bayang bayang maya kapegatang sangkan panurahan Ida.§

7§

Ngenganin ring kawentenan tri buana: ring Bhurloka sarwa urip marupa wadag, ring Antarloka (Bhwahloka) sarwa urip marupa teja, tur ring Siwaloka (Swahloka) sarwa urip nenten malih madue rupa riantukan sampun memukti, nunggal ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.§

8§

Ngenganin ring indik awig-awig karma pala, sapa sira ja patut manggihang ala-alu sekadi pelaksanan ipun, punika mawinan atmane molihang palekadang ping akeh ngantos sami hutang ipun ketaur, wusan punika wawu pacang ngamolihan moksah.§

9§

Ngenganin ring indik ngalaksanayang “karya”, makardi sana patut, “kriya”, ngaturang bakti ring pura, tur mayoga, jagi nujuang pemargi mangguhin Parama Siwa, saking piteket Guru sujati, pinih kasaratang mangda molihin jnana , kawicaksanan.§

10§

Ngenganin indik tan wenten sane kaon saking ngawit§

11§

Ngenganin indik agama ingih punika kepangusan tur kesarengan pakaryan tri buana tur indik puniki prasida kekaryanang majalaran mapuja ring pura, mangda katiga buana punika pada atep.§

12§

Ngenganin indik “Pancaksara Mantra”, inggih punika limang ucap sane suci “Nama Siwaya”, minakadi matra Siwa sane pinih arep tur pinih mautama.§