Vishveshwara

 • Genre: bhakti-gitam Deity: Siva
 • Artists: Manu Kondapi
 • Music Details: Ragam-Sindhu Bhairavi | Talam-Rupaka | Graha-S
 • Transliteration

  Pallavi:
  Vishveshwara Darashana Kara Chalamana Tuma Kaasi
  Anupallavi:
  Vishveshwara darashanajabu
  Kinhobahu prema sahitha
  Kate karunanidhana
  Janana marana bhasi
  Charanam:
  Padumanabha Kamalanayana
  Trinayana Shambho Mahesha
  Bhajale Indo Swaroopa
  Rahiye Abhinaasi