Saranam Saranam

 • Genre: bhajan Deity: Ganesha
 • Artists: Premila Manick
 • Music Details: | Talam-Adi | Sruti-G | Graha-Pa
 • Transliteration

  Saranam Saranam Vinayaka
  Saranam Saranam Gananatha
  Siddhi Vinayakane Saranam Saranam
  Gunaanithiye Guruve Saranam Saranam
  Kalainirai Ganapathi Saranam Saranam
  Sankaran Magane Saranam Saranam