Paahi Paahi Gajaanana 2


Ganesha Bhajan

 • Genre: bhajan Deity: Ganesha
 • Artists: Sivanathan Batumalai
 • Original Script

  Paahi Paahi Gajaananaa
  Parvathi Nandana Gajaananaa x2
  Ekadantha Gajaananaa
  Anekadantham Vidyananaa x1
  Paahi Paahi Gajaananaa
  Parvathi Nandana Gajaananaa x1
  Lambodara he Gajaananaa
  Lamba Uragadara benaananaa x1
  Paahi Paahi Gajaananaa
  Parvathi Nandana Gajaananaa x1
  Suukshama Netra Gajaananaa
  Aananda karna Vichaarana x1
  Paahi Paahi Gajaananaa
  Parvathi Nandana Gajaananaa x1
  Chinmaya Mudra Bodhana Chathura
  Yoga Mudra Samadhi Paala x1
  Paahi Paahi Gajaananaa
  Parvathi Nandana Gajaananaa x1
  Sachidaananda Gajaananaa
  Nithyaananda Niranjanaa

  Photo of Gurudeva
  Fear is another shadow which causes man to have an inability to face a critical moment, even in the intimacy of his deepest meditation.
  —Gurudeva