Ganesha Saranam

  • Genre: bhajan Deity: Ganesha
  • Artists: Bhavani Param
  • Music Details: | Talam-eka | Sruti-B | Graha-SA
  • Transliteration    Ganesha saranam saranam ganesha

    Vaageesha saranam saranam ganesha

    Parvati putra saranam ganesha