Gananaatha Gananaatha

  • Genre: bhajan Deity: Ganesha
  • Artists: Bhavani Param
  • Music Details: | Talam-eka | Sruti-G | Graha-Sa to Pa