Gananaatha Gananaatha

 • Genre: bhajan Deity: Ganesha
 • Artists: Bhavani Param
 • Music Details: | Talam-eka | Sruti-G | Graha-Sa to Pa
 • Transliteration

  Gananaatha gananaatha
  Iswara putra gananaatha

  vigna vinaayaka gananaatha
  Siddhi vinaayaka gananaatha
  Gananaatha gananaatha-----

  Parvati putra gananaatha
  Mukti pradaayaka gananaatha
  Gananaatha-----

  Mushika vahana gananaatha
  Modaga hasta gananaatha
  Gananaatha gananaatha