Ekadanta Umasuta

 • Genre: bhajan Deity: Ganesha
 • Artists: Bhavani Param
 • Music Details: | Talam-adi | Sruti-F | Graha-Ga
 • Transliteration

  Ekadanta Umasuta
  Vinayaakam bhaje Gajaanana
  Mushikavahana Modakakara
  Vinayakam bhaje Gajaanana
  Vakratundam Vignarajam
  Vinayakam bhaje Gajaanana
  Skandapoorvajam Sankaraputram
  Vinayakam bhaje Gajaanana